Near Metro Station  :
 Karol Bagh metro station ( 1 K.M )
 Shastri Nagar ( 2 K.M )