Near Metro Station  :
 Majlis Park Metro Station ( 4 K.M )
 Adarsh Nagar ( 5 K.M )