Near Metro Station  :
 Rajiv Chowk ( 1 K.M )
 Patel Chowk ( 1 K.M )