Near Metro Station  :
 Vaishali metro station ( 2 K.M )
 Anand Vihar ISBT ( 4 K.M )