Near Metro Station  :
 Shahdara Metro Station ( 2 K.M )
 Mansarovar Park ( 2 K.M )