Near Metro Station  :
 Mayur Vihar Phase I ( 1 K.M )
 Mayur Vihar Extn ( 1 K.M )