Near Metro Station  :
 Ashok Park Main ( 1 K.M )
 Inderlok Metro Station ( 1 K.M )