Near Metro Station  :
 Nirman Vihar ( 0 K.M )
 Laxmi Nagar Metro Station ( 1 K.M )