Near Metro Station  :
 Mayur Vihar Phase I ( 1 K.M )
 Akshardham metro station ( 2 K.M )