Near Metro Station  :
 Dhaula Kuan metro station ( 1 K.M )
 Durgabai Deshmukh South Campus ( 1 K.M )