Near Metro Station  :
 Uttam Nagar East ( 1 K.M )
 Janakpuri East ( 1 K.M )