Near Metro Station  :
 Ashok Park Main ( 1 K.M )
 Keshav Puram ( 1 K.M )