Near Metro Station  :
 Mansarovar Park ( 0 K.M )
 Shahdara Metro Station ( 1 K.M )