Near Metro Station  :
 Keshav Puram ( 0 K.M )
 Netaji Subhash place ( 1 K.M )