Near Metro Station  :
 Janakpuri East ( 1 K.M )
 Uttam Nagar West ( 2 K.M )